02-535-4512-3
063-902-2830-1

สะดวก & ปลอดภัย

* Valet Parking Donmueang ผู้ให้บริการรับจอดรถยนต์ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองที่ได้รับการอนุมัติจาก AOT

ท่านทราบหรือไม่ว่า

สนามบินดอนเมืองมีบริการรับจอดรถยนต์ หรือที่เรียกว่า Valet Parking โดยมีจุดบริการรับรถยนต์ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร Terminal 1 และ Terminal 2 รวม 4 จุด ได้แก่
1. Terminal 1 ขาออก ชั้น 3 ประตู 1
2. Terminal 1 ขาเข้า ชั้น 1 ประตู 3
3. Terminal 2 ขาออก ชั้น 3 ประตู 15
4. Terminal 2 ขาเข้า ชั้น 1 ประตู 15

- นำรถยนต์ของท่านเข้ามาที่จุดบริการรับรถเพื่อเข้าใช้บริการ (แนะนำว่าให้สมัครสมาชิก www.valetparkingdonmueang.com และจองบริการทางออนไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น)
- เมื่อถึงเวลานัด ให้ท่านนำรถยนต์ของท่านเข้ามาส่งที่จุดบริการรับรถยนต์ทั้ง 4 จุด (สังเกตุป้ายรับจอดรถยนต์ของเราที่จุดบริการทุกจุด)
- พนักงานจะบันทึกรายละเอียด และมอบเอกสารใบรับรถเป็นหลักฐานเพื่อนำมารับรถยนต์ท่านคืน (กรุณานำทรัพย์สินมีค่าออกจากรถทุกครั้ง)
- เราจะนำรถของท่านมาส่งคืนตามเวลาที่ท่านแจ้งรับรถคืน โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ที่อาคาร 2 ชั้น 1 ระหว่างประตู 11-12)

เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อมาใช้บริการ Valet Parking

- ปัจจุบันเรามีจำนวนสมาชิก website (www.valetparkingdonmueang.com) กว่า 40,000 ท่าน และ Follower ใน Facebook (valetparkingdonmueang.com) อีกกว่า 4,000 ท่าน
- ที่จอดรถของเราเป็นอาคารปิด และมีกล้องวงจรปิด พร้อม รปภ 24 ชม. และเรามีประกันตัวรถทุกคัน เพื่อให้ท่านสบายใจได้ว่ารถยนต์ของท่านได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และที่สำคัญคือ บริการของเราเป็นบริการที่ได้รับสัมปทานอย่างถูกต้องจากท่าอากาศยานดอนเมือง แต่เพียงผู้เดียว

Fact & figure : เพื่อให้ท่านมั่นใจ……

เพื่อการันตีมีที่จอดรถพร้อมบริการ กรุณาสำรองล่วงหน้า 24 ชม.

จองที่จอดรถทางเว็บไซต์ คลิ๊กที่นี่
* ขออภัยหากไม่มีที่จอดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่จองล่วงหน้า

จอดง่าย

พนักงานพร้อมรับรถ
ณ จุดรับรถหน้าอาคาร
(ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน)

Terminal 1 ขาออกประตู 1, ขาเข้าประตู 3
Terminal 2 ขาออก/ขาเข้า-ประตู 15

ออกสบาย

จุดรับรถคืนที่เตรียมไว้พิเศษ
รับรถคืนได้ตรงเวลานัด

มั่นใจ

*ได้รับการอนุมัติจาก AOT
เพื่อเปิดให้บริการรับจอดรถใน
ท่าอากาศยานดอนเมือง

บริษัท รักษาความปลอดภัย พลังร่วม จำกัด เลขที่ 5/5 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

ติดต่อ : Hotline 24 ชม.

โทร 02-535-4512-3, 063-902-2830-1

เวลาให้บริการ: ตลอด 24 ชม. ทุกวัน

+ จุดบริการรับรถ คลิ๊กที่นี่

+ อัตราค่าบริการ คลิ๊กที่นี่

Please correct the following errors: